System Usability Scale česky

Standardizovaný dotazník pro měření použitelnosti čehokoliv v češtině.

System Usability Scale, česky škála použitelnost systému, je sada deseti otázek, se kterými respondent vyjadřuje míru souhlasu. Zde je v celé své kráse:

Rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 Rozhodně souhlasím 5
1 Rád bych systém používal opakovaně
2 Systém je zbytečně složitý
3 Systém se snadno používá
4 Potřeboval bych pomoc člověka z technické podpory, abych mohl systém používat
5 Různé funkce systém jsou do něj dobře začleněny
6 Systém je příliš nekonzistentní
7 Řek bych, že většina lidí se se systémem naučí pracovat rychle
8 Systém je příliš neohrabaný
9 Při práci se systémem se cítím jistě
10 Musel jsem se hodně naučit, než jsem se systémem dokázal pracovat

Stáhnout šablonu pro tisk: System Usability Scale česky (PDF)

Návod k použití

  1. Ukažte respondentům systém (web, aplikaci…). Pozor, výsledky se budou lišit podle toho, komu ho ukážete a jaké mu dáte instrukce (úkoly, otázky).
  2. Nechte je vyplnit dotazník SUS a sesbírejte odpovědi.
  3. U lichých otázek od čísla odpovědi odečtěte 1.
  4. U sudých odečtěte číslo odpovědi od čísla 5.
  5. U všech odpovědí nyní máte číslo od 0 do 4.
  6. Sečtěte všech deset čísel a vynásobte 2,5.
  7. Výsledné číslo od 0 do 100 je vaše hodnota SUS. Gratulujeme 🙂

Výhody

Nevýhody

  • Není to měření, ale dotazník. Použitelnost můžeme měřit i exaktně (někdy si možná povíme jak). Dotazník vždy vychází jen z dojmů respondenta.
  • Otázky jsou formulované obecně pro jakýkoliv systém, některé jsou pro web trochu nerelevantní.

U Jeffa Saura se o SUS dozvíte víc. Licence překladu je „dělejte si s tím, co chcete“.